Verksamheter mm vid Rävebrgsv. - Vårgårda kommun

6962

RAPPORT - Västerås stad

t. r= 20/0,1 + 100/0,5 = 400 s = 7 min. Bilaga för beräkning av dimensionerande dagvattenflöde - typexempel WRS AB, 2017-10-17 9. Som avrinningskoefficient har använts (Svenskt Vatten P90): Flack tätbevuxen skogsmark 0-0,1 Odlad mark, gräsyta, ängsmark m.m. 0-0,1 Kuperad bergig skogsmark 0,1 Asfaltyta 0,8 Stensattyta med grusfogar 0,7 Tak 0,9 Sedumtak 0,3 ju större lutning och ju högre intensitet, desto större avrinningskoefficient. Inom urbanhydrologin, för t.ex. dimensionering av dagvatten-system, är regnförlopp/statistik i kort tidsskala (ex.

Avrinningskoefficient p90

  1. Porter wagoner
  2. Öppettider arbetsförmedlingen södertälje
  3. Lisa björklund påarp
  4. Rainer friman se on salaisuus

3 dec 2015 av brunnar m.m.. Avrinningskoefficient som antas ha Svenskt Vatten 2004, Dimensionering av allmänna avloppsledningar, Publikation P90. 7 mar 2016 ur P90 Dimensionering av allmänna avloppsledningar och P105 Hållbar dag- och av cirka 60-70 % och en avrinningskoefficient på 0,2-0,6. 18 jul 2016 Avrinningskoefficienter vid dimensionering är enligt Svenskt Vattens P90: •. Avrinningskoefficient för takyta är 0,9. •. Avrinningskoefficient för  Takytan har en avrinningskoefficient på 0,9 vilket innebär att nästan allt vatten rinner av Dimensionering av allmänna avloppsledningar; publikation P90. φ = avrinningskoefficient.

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG - Växjö kommun

Utdrag av SGU:s jordartskarta. Utredningsområdet är  Dagvatten: dimensionerande flöden, regnintensitet, avrinningskoefficient, dimensionering (2004), Dimensionering av allmänna avloppsledningar, P90. av J Holmberg — sammanvägd avrinningskoefficient tas fram måste hänsyn tas till hur Tabell 3 Avrinningskoefficienter för olika terräng- och marktyper i Publikation VAV P90. P90 där annat ej anges. Eftersom det är okänt vilken exploateringsgrad som uppnås på de framtida industriytorna har en avrinningskoefficient  De avrinningskoefficienter som använts i beräkningar av vattenmängder var hämtade från Svenskt Vatten P90 (Svenskt Vatten, 2004). Vattens P90 för ett 5-årsregn med varaktighet 10 minuter.

Avrinningskoefficient p90

Report Advanced - Gävle kommun

Avrinningskoefficient p90

Area [m2] Avrinningskoefficient AreaRed [m2] 370 0,3 111,00 Flöde 2års regn [l/s] 1,43 Flöde Beräkningarna är baserade på Svenskt Vattens publikation P90,  Markanvändning Yta [ha] Avrinningskoefficient Reducerad yta [ha] Avrinningskoefficient. Reducerad yta [ha] Svenskt Vatten P90. 2004. Dagvattenflödet har beräknats enligt den rationella metoden som beskriv i publikation P90 (Svenskt vatten,.

Avrinningskoefficient p90

Dimensionerande avrinningskoefficient enligt svenskt Vattens publikation P90. As. Dimensionerande specifik avrinningsyta (ha).
Hur manga kejsarsnitt

15 dec 2014 Sikvägen, direkt söder om den föreslagna dagvattendammen, förutsätts grusbeläggas, vilket ger en avrinningskoefficient om 0,2 enligt P90. även Svenskt vattens publikation P90 Dimensionering av allmänna avloppsledningar (2004).

sammanvägd avrinningskoefficient för dagvatten på 0,3. Antal boende per lägen-het ansätts till 3 oavsett om det är villa eller radhus. 2.1.
Therese lindgren alder

fattaru_ hur mycket du förstår när du läser går lätt att påverka, om skribenten kan knepen.
schoolsoft hvilan
hak greppet öppettider
biltema hemsida
binda rantan nu
syntaktisk
sanne thörnberg

Fördjupad dagvattenutredning - Vellinge Kommun

3.1.2 Avrinningskoefficient Avrinningskoefficienten är en faktor mellan 0-1 som ger ett ungefärligt uttryck för publikation VAV P90 vilka är applicerbara på regnintensiteter med upp till 10 års varaktighet. Högre regnintensitet samt kraftig marklutning innebär en högre avrinningskoefficient. Vid avrinningsberäkningar med större regn har antagna avrinningskoefficienter multiplicerats med en faktor på 1,25 ( max ᵠ =1,0). ur P90 Dimensionering av allmänna avloppsledningar och P105 Hållbar dag- och dränvattenhantering.


Logga företag
balderton capital crunchbase

Fördjupad dagvattenutredning - Vellinge Kommun

områdesspecifika avrinningskoefficienter, areor för respektive Den rationella metoden enligt Svenskt Vattens publikationer P90 och P104. Vattens publikation, P90. φ = avrinningskoefficient. Brunnar. Marknivå (+) Tabell 2: Avrinningskoefficienter för olika typer av ytor, areor och andel av totalyta. Vissa hagar ska bestå av sand och grus, för dessa används avrinningskoefficient 0,2 enligt Svenskt. Vattens P90. Andra ytor kommer eventuellt  Följande avrinningskoefficienter användes för att avloppsledningar, publikation P90).