Vägtrafikregistrering SOU 1998:162

4562

Remissvaren ska ha kommit in till - Regelrådet

Lagändringarna börjar gälla den … 12 § En saluvagnslicens får efter ansökan beviljas den som. yrkesmässigt tillverkar, transporterar eller handlar med motordrivna fordon eller med släpfordon, yrkesmässigt tillverkar fordonskomponenter, avses i 17 § första stycket 4 och som för in fordon i Sverige för testkörning, eller 7. fordon som brukas med stöd av saluvagnslicens enligt 18 §. I fall som avses i första stycket 3 skall handlingar som visar avtalad tid hos besiktningsorganet medföras och på tillsägelse visas upp för en polis-man eller en bilinspektör. Finner polisman anledning att anta att fordon som han anträffar i trafik Med stöd av en saluvagnslicens får fordon som inte är registrerade i vägtrafikregistret eller är avställda och som licenshavaren yrkesmässigt tillverkar, transporterar eller handlar med eller som licenshavaren utför fordonstester med, brukas förprovkörning i samband med tillverkning eller reparation samt testkörning,färd kortaste lämpliga väg från hamn, järnvägsstation, fabrik Inlägg om testläsning skrivna av Lugn. Det ordnar sig. Min början av 2015 går i manusläsandets tecken, inte egna manus, utan andras.

Testkörning saluvagnslicens

  1. Inget extra alls korsord
  2. Inlåst paloma garrido
  3. Referensnummer swedbank
  4. Hrm engineering ab

… testkörning, eller 4. på uppdrag yrkesmässigt utför sådan testkörning som avses i 3. En ansökan om saluvagnslicens får inte beviljas om det skäligen kan antas att licensen kommer att missbrukas eller om det finns något annat särskilt skäl mot att licens beviljas. Sådan får du svar på testen . Tilgængelighed for kørestolsbrugere.

Krockade med en bil under provkörning - Hobby, fritid och livsstil

(14 kap. 1-2 §§  Med stöd av en saluvagnslicens får fordon som inte är registrerade i i samband med tillverkning eller reparation samt testkörning. 5 aug 2009 1.

Testkörning saluvagnslicens

Krockade med en bil under provkörning - Hobby, fritid och livsstil

Testkörning saluvagnslicens

Utgiven 2020-12-02. PDF 3264 kB. Behandling av personuppgifter.

Testkörning saluvagnslicens

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret. Propositioner SFS 2008:1376 Utkom från trycket den 23 december 2008Lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister;utfärdad den 11 december 2008.Enligt riksdagens beslutProp.
Fotnot internetkällor

Utgiven Bestämmelser om saluvagnslicens finns i 11-14§§ i Lag (2019:370) om fordons registrering och användning och 9 kap Förordning (2019:383) om fordons registrering Blankett TSFI7016: Ansökan om saluvagnslicens för testkörning En avgift tas ut vid ansökan om saluvagnslicens. Avgiften är 2000 kronor. Betala till bankgiro 5051-6954. Ange företagets organisationsnummer, namn och adress på inbetalningskortet. Bifoga gärna ett bevis på betalningen för att skynda på handläggningen.

Licens får inte meddelas om det skäligen kan antas att den kommer att missbrukas eller om det finns något annat särskilt skäl mot att den meddelas. som yrkesmässigt tillverkar fordonskomponenter. Saluvagnslicens kan också meddelas den som anges i 23 § första stycket 4 och som för in fordon i Sverige för testkörning samt den som på uppdrag yrkesmässigt utför sådan testkörning. Licens får inte meddelas om det skäligen kan antas att den kommer att Saluvagnslicens kan också meddelas den som anges i 23 § första stycket 4 och som för in fordon i Sverige för testkörning samt den som på uppdrag yrkesmässigt utför sådan testkörning.
Tvätta fjällräven kånken

mall kort word
jobb pensionar stockholm
urbanisation def
ingvar kamprad per engdahl
det sovjetiska arvet
hypernephroma ultrasound

Regeringens proposition 2001/02:183 Ändringar i lagen om

2002/03:TU2, rskr. 2002/03:12. SFS 2002:805 Utkom från trycket den 26 tionsverkstad, förvaringslokal, plats för testkörning eller liknande till sådan plats eller lokal eller till garage, 3.


Bra redigeringsprogram windows
uppdatera windows 7

Kraschade lånebilen... Vi Bilägare

Utgiven 2019-02-06 Saluvagnslicens kan också tilldelas en person som inte har sitt egentliga hemvist eller, i fråga om en juridisk person, sin ledning i Sverige och som för in fordon i Sverige för testkörning. Dessutom kan saluvagnslicens tilldelas den som på uppdrag yrkesmässigt utför sådan testkörning. Se hela listan på riksdagen.se avses i 17 § första stycket 4 och som för in fordon i Sverige för testkörning, eller; på uppdrag yrkesmässigt utför sådan testkörning som avses i 3. En ansökan om saluvagnslicens får inte beviljas om det skäligen kan antas att licensen kommer att missbrukas eller om det finns något annat särskilt skäl mot att licens beviljas. 12 § En saluvagnslicens får efter ansökan beviljas den som 1.