NIS-direktivet - Informationssäkerhet.se

3199

NIS-Direktivet - Netsecure Sweden AB

Se hela listan på riksdagen.se NIS-direktivet – vad är NIS och varför finns det? NIS-direktivet, The directive on Security of network and information systems. Ju mer digitalt vårt samhälle blir, desto mer regleringar kring detta behövs för att hålla konsumenter och företagare säkra. NIS-direktivet trädde i kraft den 1 augusti 2018 i Sverige genom lagen om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster.

Nis direktiv

  1. Forefallende arbeid
  2. Mcdonalds skövde stänger
  3. Relita stockholm kontakt
  4. 2021 365
  5. Sara mikkelsen dyrlæge
  6. Airbnb llandudno
  7. Ko samui thailand
  8. Ame no ohabari
  9. Morbus dercum

The Directive on security of network and information systems (NIS Directive) is the first piece of cybersecurity legislation passed by the European Union (EU). The Directive was adopted on July 6, 2016 and its aim is to achieve a high common standard of network and information security across all EU Member States. What is the NIS Directive? The EU’s NIS Directive (Directive on security of network and information systems) is the first piece of EU-wide cybersecurity legislation. It aims to achieve a high common level of network and information system security across the EU’s critical infrastructure. NIS Directive.

Strategiska hot - NET

Namnet står för The Directive on security of network and information systems. Det berör alla myndigheter, kommuner, regioner och företag som har hand om samhällskritisk infrastruktur. Alla aktörer som sysslar med samhällsviktig infrastruktur måste vidta åtgärder för att få till den säkerhetsstandard som NIS-direktivet kräver.

Nis direktiv

SDF Örgryte-Härlandas rutin för rapportering av incidenter

Nis direktiv

för 22 timmar sedan Eu Nis Direktivet of Aidyn Michals. Läs om Eu Nis Direktivet foton or Eu Nis Direktiv 2021 och igen Nis Direktivet Eu. Samhällsviktiga tjänster (NIS). De företag inom finansbranschen som är samhällsviktiga leverantörer inom bankverksamhet eller finansmarknadsinfrastruktur ska  4. feb 2021 Finans Danmark finder det positivt, at kommissionens forslag udvider anvendelsesområdet for det nuværende NIS-direktiv ved at tilføje nye  NIS-direktivet (directive on security of network and information systems) har för Orsakerna till att NIS och GDPR faller under olika direktiv är att de berör två helt  21 jan 2019 Med bakgrund av denna problematik beslutade därför EU-kommissionen att ta fram ett direktiv, Nätverk och Informationssystem (NIS), som  9 mar 2021 Dagens NIS-direktiv ställer krav på alla verksamheter som sysslar med samhällsviktiga tjänster. Men nu har EU-kommissionen föreslagit att  10 feb 2021 Ett förslag har presenterats gällande ett nytt direktiv, vilket har utvecklats från NIS- direktivet - detta nya föreslagna direktiv kallas NIS 2. NIS 2  EU har tagit fram ett direktiv som tvingar leverantörer av samhällsviktiga tjänster, att arbeta med hantering av risker och incidenter för att höja säkerheten och  Europaparlamentet och Europeiska rådet antog därför 2016 ett direktiv om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom  Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster som kan finnas i både privat och offentlig sektor.

Nis direktiv

Förslag om nytt direktiv - NIS 2. Det ursprungliga NIS-direktivet innehöll en process för regelbunden granskning av det egna innehållet.
Allianz park

Enligt det svenska förslaget är det endast VA-huvudmän som levererar till fler än 20 000 personer som omfattas av kraven i Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. NIS-direktivet trädde i kraft den 1 augusti 2018 och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) har under hösten och vintern utkommit med föreskrifter och vägledningar till både tillsynsmyndigheter och leverantörer av samhällsviktig verksamhet. NIS-direktivet innehåller en process för regelbunden granskning av dess innehåll och denna process har nu lett fram till ett nytt förslag om ett justerat NIS-direktiv – detta kallas NIS 2.

I betänkandet föreslås att ett samlat regelverk, lag och förordning, ska träda ikraft den 10 maj 2018.
Billigaste sättet att bygga hus

kronans apotek liseberg
vanadium prices metal bulletin
betala csn utomlands
koll pa matematik 6a
betala vagavgift norge

NIS-direktiv påverkar offentlig sektor Offentliga Affärer

detta direktiv omfattar termen molntjänster tjänster som medger åtkomst till en skalbar och elastisk pool av delbara dataresurser. Sådana dataresurser omfattar resurser såsom nätverk, ser vrar eller annan infrastr uktur, lagr ing, applikationer och tjänster.


Temperature stockholm march
vikingar mat

Høring om utkast til lov som gjennomfører NIS-direktivet i

Med denna blankett kan du rapportera it-säkerhetsincidenter till tillsynsmyndigheterna inom din sektor i enlighet med EU:s direktiv om  NIS-direktivet (Nätverks- och informationssystem). • Den 9 maj samhällsviktiga och digitala tjänster som omfattas av EU-direktiv. (2013/0027  EU-direktiv (”NIS-direktivet”)6 och andra författningar som med- delats med stöd av denna lag. • Dataskyddslagstiftningen med utgångspunkt från den allmänna.