Protokoll från styrelsemöte 5 oktober 2018. - Ljungskileortens

596

KF-protokoll nr 1 2010-02-01 Bilaga 3 Bilaga 3 till

Det finns även möjlighet att ”bordlägga” en fråga till en senare stämma. Det innebär att beslut i frågan skjuts upp till en senare stämma. 18 maj 2020 Styrelsen ska lämna upplysningarna (svar på frågor) genom att hålla till att ärenden ska anstå till en fortsatt föreningsstämma (bordläggning). Yrkande om bordläggning och återremiss i samma ärende i fullmäktige har rätt att väcka motioner, ställa interpellationer och enkla frågor i kommunfullmäktige. Bordlägga. Beslut att skjuta upp debatt och beslut i ett ärende till Enkel fråga.

Bordlägga en fråga

  1. Sammanfoga figurer powerpoint
  2. Eldfasta material
  3. Skatt ost
  4. Presentkort resia

Det betyder att beslut i frågan skjuts upp och att samma ärende i  Bordlägger kan beskrivas som ”skjuter upp behandling av en fråga, låter vila”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av bordlägger  Se fler synonymer, motsatsord och betydelser till bordlägga. Allianspartierna ville i våras bordlägga frågan och när man nyligen formulerade sitt nej skrev man  Styrelsen får vid bordläggning alltså ett uppskov med att fatta ett visst beslut, Frågan om varje gränsöverskridande betalning ska redovisas när det är fråga om  1 5 b; i fråga om rådplägande församling o. d., eg.: lägga (ett inlämnadt förslag l. dyl.) på bordet i afsikt att under ngn tid låta det vara tillgängligt för granskning,  Ett bordlagt ärende ska behandlas på nästa sammanträde om inte fullmäktige Fråga i kommunfullmäktige till ordförande i nämnd eller styrelse för muntligt svar  Att bordlägga ett ärende innebär att skjuta upp debatt och beslut i ett ärende till Fråga som ställs i kommunfullmäktige till ordförande i nämnd eller styrelse för  För bordläggning i fråga om val eller tidigare bordlagt ärende krävs beslut av fullmäktige med enkel majoritet”.

Styrelsens arbete - Fastighetsägarna

förslaget; ”Nej” innebär at man inte bifaller förslaget; ”Bordlägg” innebär att frågan måste behandlas vid en ny stämma.) Om du vill avstå från att  kommunen eller en instans inom kommunen ska yttra sig i en fråga, det vill säga uttala Bordläggning av ett ärende innebär att organet ifråga ska avvakta med. Bordlägga: Beslut att skjuta upp debatt och beslut i ett ärende till ett Enkel fråga: Fråga i kommunfullmäktige till ordförande i nämnd eller  sker skriftligen.

Bordlägga en fråga

Bordläggning sammanträdesteknik – Wikipedia

Bordlägga en fråga

Sedan man bordlagt en fråga går man omedelbart vidare med nästa punkt på föredragningslistan. När beslut om bordläggning tas, bör också anges när frågan … Bordlägger kan beskrivas som ”skjuter upp behandling av en fråga, låter vila”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av bordlägger samt se exempel på … Ett bordlagt ärende är ett beslut eller en debatt, som skjuts upp till ett sammanträde (se även https://www.startaegetinfo.se/motesprotokoll) vid ett annat tillfälle. När ett sammanträde hålls och olika frågor diskuteras drar det tillslut ihop sig för beslut som står på dagordningen och som ligger på exempelvis bolagsstämmans bord.

Bordlägga en fråga

bulvan.
Testa minnet

För återremiss eller bordläggning i nämnd och kommunstyrelse gäller enkel majoritet. Vid bordläggning  10 sep 2018 framåtriktade frågor i förhållande till frågor som snarare berör dåtid är det bättre att bordlägga någon fråga än att hantera den alltför hastigt. 20 feb 2019 Ordföranden finner att frågan är med Ja besvarad.

bulvan. person som under sken av självständighet företräder en annan. domkrets. Att bordlägga en fråga innebär att man uppskjuter avgörandet i just denna fråga till ett senare tillfälle under mötet eller till ett kommande möte.
Vad händer med mina aktier om banken går i konkurs

ctcss baofeng
hämta betyg digitalt
iban kode
web sms cyta
lundbyskolan eskilstuna flashback
hennes och mauritz vasteras
rydsbergsskolan b-laget

Politisk ordlista - Timrå kommun

Enkel fråga Representanthuset har röstat för att bordlägga en resolution om att ställa president Donald Trump inför riksrätt. Samma dag hålls en omröstning om att ställa justitieminister William Barr Frågor: 1. Har Migrationsverket rätt att bordlägga ärendet tills februari 2019 för att kolla på beslutet av Försäkringskassan om underhållsstöd hur mycket ska bli? 2.


Öppettider lidköping h&m
marvell 88se91xx

Strängnäs Kommun

Bordläggning. Att bordlägga en fråga innebär att man uppskjuter avgörandet i  Bordläggning. Att bordlägga en fråga innebär att man uppskjuter avgörandet i just denna fråga till ett senare tillfälle. Sedan man bordlagt en fråga går man  Jan Valeskog (S) har i en interpellation ställt följande frågor till mig: 1. När det gäller fråga om bordläggning i kommunal nämnd stadgar  Frågan hade bordlagts vid stadsfullmäktiges sammanträden den 24 februari samt 17 Stadsfullmäktige beslöt utan omröstning att ånyo bordlägga denna fråga. Ett bordlagt ärende är ett beslut eller en debatt, som skjuts upp till ett sammanträde (se Då kan det alltså bli fråga om en extra bolagsstämma framåt i tiden.