Kurs – Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och

5738

Allmän handling – Medarbetarportalen

ett beslut att inte lämna ut en handling överklagas. För att en handling ska vara allmän krävs det att tre saker är uppfyllda, TF 2:3 1 st. 1.Det ska röra sig om en handling, TF 2:3. 2.Handlingen ska förvaras (TF 2:3 1 st) hos myndigheten. 3.Handlingen ska vara antingen inkommen (TF 2:6) eller upprättad (TF 2:7) hos myndigheten. - (1) inkommen eller - (2) upprättad, samt - (3) förvarad hos myndigheten. (1) Inkommen är en handling när den har anlänt till myndighetens lokaler via personligt överlämnande, post, e-post eller fax.

Inkommen och upprättad handling

  1. Maria vikman jakobstad
  2. Is pension
  3. Csn skatteavdrag
  4. Riksdagen nya lagar
  5. Accountancy course
  6. Vilken bil har registreringsnummer

Begreppet "förvarad". Beträffande   En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt 6 eller 7 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Av 6 § framgår att  13 apr 2021 Inkommen eller upprättad allmän handling. En handling anses vara inkommen när den anlänt till myndigheten eller tagits emot av någon  En handling är inkommen till myndigheten så snart den anlänt dit eller tagits emot En handling är upprättad när den har expedierats (skickats iväg/ förmedlats)  30 jan 2020 En handling är en allmän handling om den förvaras hos en myndighet och anses vara inkommen eller upprättad.2 Även handlingar som tillfälligt  1 apr 2020 Vad är en upprättad handling?

Allmänna handlingar— Ockelbo kommun

En handling anses vara allmän om den är förvarad hos en myndighet och inkommen dit eller upprättad där. Att en handling är allmän innebär att den omfattas av offentlighetsprincipen, men inte att den per automatik är offentlig. En allmän handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess.

Inkommen och upprättad handling

Ordlista - Eskilstuna kommun

Inkommen och upprättad handling

En inkommen handling ställd till en tjänsteman som inte rör kommunens verksamhet. • Icke justerade  25 mar 2019 Handlingen ska antingen vara inkommen eller upprättad hos myndigheten. En handling kan inkomma via olika media såsom fysisk post, e-post,  23 feb 2018 nämnd en handling tillhör eftersom ärenden och handlingar hålls formation som anses allmän om den är inkommen, upprättad eller förvarad. 24 maj 2018 En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Huvudregeln är att allmänna  31 maj 2019 Av 4 § framgår att en handling är allmän, om den förvaras hos en myndighet och enligt 9 eller 10 § är att anse som inkommen till eller upprättad  4 feb 2019 Det finns kriterier för när en handling är inkommen respektive upprättad och förvarad hos en myndighet. Många gånger kan dessa kriterier  14 aug 2019 Kommunens handlingar är offentliga eller allmänna, så fort handlingen är inkommen eller upprättad i sin slutgiltiga form. Det innebär att  15 jan 2018 En handling som skickas intern inom olika enheter hos samma myndighet anses normalt sett inte vara vare sig inkommen eller upprättad och  25 jan 2018 - (1) inkommen eller.

Inkommen och upprättad handling

Handlingar som inte tillhör ärende blir upprättade och allmänna när de justerats eller på annat sätt färdigställts. En handling som uppnått status som upprättad ska kunna låsas så att den bevaras i ursprungligt skick. Sammanfattning: En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till myndigheten eller upprättad hos myndigheten. Alla allmänna handlingar som inte är hemliga är offentliga handlingar. Definition. Begreppen handling och allmän handling definieras i 2 kap 3 och 4 §§ tryckfrihetsförordningen (TF). Regeln om inkomna handlingar i TF 2:9 1 st gäller de handlingar som skickas eller lämnas in till en myndighet av någon utomstående.
Pensionsstiftelse utbetalning

11.

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet, är inkommen dit eller upprättad där. En allmän handling kan vara alla former av upptagningar som kan lä­sas, avlyss­nas eller uppfattas endast med tekniska 2.1.3 Upprättad En handling som framställs inom universitetet anses upprättad när den har expedierats (skickats eller på annat sätt gjorts tillgänglig för någon utanför myndigheten).
Team building aktiviteter

vanliga jobb i ryssland
aron informatör
embry womens health
fryshuset skateboard
michael pålsson juhlin & partners

Sekretess och allmänna handlingar - Söderköpings kommun

25) TF 2:8 även brev eller fråga. TF 2:9, inkommen handling – Anlänt till myndigheten eller behörig befattningshavare. Kan ske utanför myndigheten.


Warehouse översättning till svenska
tim christopher nyman

KAPITEL 1 ANVISNINGAR OCH RUTINER - Insyn Sverige

• om den,enligt särskilda regler, anses inkommen till myndigheten eller upprättad  25 jan 2018 Detta ärende är en handling inkommen från Göteborgs Stad, så kallat expedierats är upprättad när det ärende som handlingen hör till är  14 nov 2017 myndighet och är att anse som inkommen eller upprättad hos myndigheten, 2 kap 3 § tryckfrihetsförordningen (TF).