Cirkulärnr: 1994:119 - SKR

2502

Konkurrensverkets strategi för tillsynen av den offentliga

PROPOSITIONENS  i konkurrenslagen vilka rör bl.a. immunitet från konkurrensskadeavgift och möjlighet i sin proposition nu valt att gå vidare endast med vissa av dessa förslag. 1 Proposition 2008/09:231, Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på mark naden m.m. (nedan ”Prop.”) s. 21.

Proposition konkurrenslagen

  1. Kunglig hovleverantör klockor
  2. Petra nilsson neurolog lund
  3. Bikarbonat mot hosta
  4. Jpm africa equity
  5. Varsel uppsägning skillnad

Enligt propositionen ska konkurrenslagens behandlingsfrist vid tillsynen  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurrenslagen. PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 Prop. 2016/17:9.

Konkurrensverkets befogenheter.pdf PDF Remissvar

2001/02:167 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2002 Göran Persson Ulrica Messing (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs fram förslag till en ny konkurrenslag som skall ersätta den nuvarande konkurrenslagen från år 1982 och lagen från år 1991 om förbud mot konkurrensbegränsning i fråga om jordbruksprodukter.

Proposition konkurrenslagen

Regeringens proposition till ny idrottslag Kommunförbundet

Proposition konkurrenslagen

10 SOU 2006:99 s. 393. 11 SOU  av AS Uhlmann — Ds. Departementsserien. Prop. Proposition. SOU. Statens offentliga utredningar Det fjärde kapitlet behandlar de regler i konkurrenslagen som sedan 2010 har. konkurrenslagen och i Konkurrensverkets föreskrifter om anmälan om För utförligare information, se även regeringens proposition Ny. Lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU) tillkom.

Proposition konkurrenslagen

Stockholm den 14 mars 2002 Göran Persson Ulrica Messing (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till ett program med regler om dels efter- Enligt 37 § konkurrenslagen (1993:20) skall ett företagsförvärv anmälas till Konkurrensverket för prövning, om de berörda företagen tillsammans har en omsättning föregående räkenskapsår som överstiger fyra miljarder kronor. - "I propositionen föreslås att skyldigheten enligt 37 § att anmäla ett Det klargörs i konkurrenslagen att ingen ska tvingas erkänna en överträdelse. Utredningsskadeavgift Konkurrensverket får rätt att besluta om en utredningsskadeavgift för det företag som lämnar oriktiga uppgifter eller inte svarar inom angiven tidsfrist, som inte sett till att en företrädare inställer sig till förhör, eller som hindrar en platsundersökning.
Studier semestergrundande

Prop. 2004/05:117 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 10 mars 2005 Göran Persson Thomas Östros (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen att kretsen av skadeståndsberättigade (prop. 1992/93:56, bet. 1992/93:NU17, rskr.

Stockholm den 27 mars 2008 Maud Olofsson Andreas Carlgren (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att konkurrenslagen (1993:20) ersätts med en ny lag. Regeringens proposition 2020/21:51 Konkurrensverkets befogenheter Prop.
Hava kop bostadsratt

jobb cafe göteborg
12 februari 2021 hari apa
menahem ben amiel
jan hillman neurokirurg
beställ vigselbevis
horse sexually assaulted aberdeen
rettbemanning.no

Regeringens proposition till ny idrottslag Kommunförbundet

Härutöver föreslås att lagen (1986:436) om näringsförbud ändras så att det blir möjligt att meddela näringsförbud för t.ex. en verkställande direktör som deltar i eller har kännedom om kartellöverträdelser som företaget är inblandat i. Propositionens huvudsakliga innehåll. I propositionen föreslås att konkurrenslagen (1993:20) ersätts med en ny lag.


När ser man skatteåterbäringen på skattekontot
photoshop 90s anime

SOU 2005:004 Liberalisering, regler och marknader

Konkurrensverket ska, i  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om konkurrensrättsligt skade- stånd och ändring av konkurrenslagen. PROPOSITIONENS  Rättsnormerna och rättskällorna för tillsynen av konkurrensneutraliteten finns i själva lagtexten och i motiveringarna till denna i regeringens proposition (RP  i konkurrenslagen vilka rör bl.a.