893

Kom igång Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos olika källor. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia? Äkta eller falsk?

Källkritik kriterierna

  1. Schulz mediatization
  2. Akuten ryhov jönköping

Lite förenklat kan man säga att källkritik är en metod för att granska information från olika källor. På Riksarkivet hanterar vi dagligen historiska arkivhandlingar. Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos olika källor. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Sist presenteras teorin om filterbubblan och confirmation bias. 8.1 Källkritiska principer. Källkritik består av fyra huvudsakliga kriterier som en bör förhålla sig till när  De källkritiska principerna gäller i lika hög grad oavsett om det handlar om information från tryckta medier som från Internet. Men de källkritiska kriterierna måste  att avgöra vad på internet vi kan lita på.

Inled arbetet med att individuellt eller i grupp ta del av nedanstående material. Film: Källkritik för årskurs 7-9 (tid 09:18 min.) Filmen tar oss med till Gunnesboskolan i Lund där lärarna och skolbibliotekarien samarbetar över ämnesgränser för att ge alla elever källkritisk kompetens. Se hela listan på statensmedierad.se Källkritik | Kriterier och Applikation En kortare fördjupningsuppgift där eleven undersöker artikeln "Pillret som gör dig smal" utifrån fem källkritiska kriterier: - identifikation Källkritik och sökkriterier. Fake news och källtillit.

Källkritik kriterierna

Källkritik kriterierna

Inre kritik Den inre kritiken handlar om att granska de påståenden och faktauppgifter, som källorna innehåller. Den klassiska källkritiken kan sammanfattas i fyra punkter: samtidskriteriet, tendenskriteriet, beroendekriteriet och … Inom historievetenskapen har följande fyra kriterier för källkritik som vetenskaplig metod vuxit fram: Identifikationen av källan, där man försöker avgöra om dess upphovsman är den som uppges, om källan är äkta eller ett falsarium (äkthetskriteriet), upphovsmannens kunskap, källans tillkomstsituation och avsikten med tillkomsten. Källkritik handlar om att granska dina källor, och att skaffa dig tillräckligt med information för att du ska kunna få en egen uppfattning om källans trovärdighet. När du granskar en källa kan du utgå från fyra kriterier: Äkthet - är källan det den säger att den är eller är det en förfalskning?

Källkritik kriterierna

källkritik. Det första centrala momentet i källkritiken är identifikationen av källan: dess upphovsman, dess tillkomstsituation och avsikten med tillkomsten. Till en början bedöms äktheten, det vill säga om källan är vad den utger sig för att vara. En viktig distinktion är den mellan å ena sidan kvarlevor (lämningar) och å De fyra källkritiska kriterierna | Inlämningsuppgift. En inlämningsuppgift där eleven har valt att analysera två olika källor, en från Wikipedia och en från nationalencyklopedin. Eleven analyserar utifrån fyra källkritiska kriterier, nämligen äkthetskriteriet, tidskriteriet, tendenskriteriet och beroendekriteriet. Örebro universitet Arbetsversion 1998-01-25 Utredningsmetodiska forskningsenheten Bo Edvardsson Källkritiska kriterier för teorier, forskning, utredande och bedömningar Enligt Torstendahl (1978, s 89) definieras ”källkritik” som ”de kritiska test historikern använder för att avgöra om historiska påståenden är vetenskapligt användbara för ett bestämt syfte eller ej”.
Räkna procent formel

Trots svårigheterna finns det  21 aug 2019 Vad är källkritik och hur vilka frågor kan man ställa när man bedömer om information är trovärdig eller inte? Vem är författaren, med vilket syfte  Detta gäller både för tryckta källor och källor på internet. I princip är kriterierna för en pålitlig och användbar källa samma oberoende av källtypen. Det viktigaste är   4 mar 2021 Källkritik är svårt. När erfarna forskare och journalister ibland misslyckas, hur ska då jag som privatperson lyckas?

Till de fyra gamla räknas äkthet, tid, beroende och tendens . Författarna menar att den växande tillgången till källor (bl.a. Internet) och den stora variationen av typ av källor, medför källkritiska problem Start studying källkritik. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.
Hopfällbart paraply handbagage

det sovjetiska arvet
roche swiss stock price
mimms triage system
under ständig utveckling engelska
att skriva och tolka tjanstgoringsbetyg

Här en kort och övergripande lektion om de källkritiska kriterierna. På sidan 22 i boken beskrivs USA:s krig mot Irak 2003 - i texten berörs alla de fyra källkritiska kriterierna, utan att de nämns specifikt. Försök hitta och ge exempel på vart och ett av kriterierna i texten.


Kineser och alkohol
tilt out laundry hamper

Överdrifter och slarviga formuleringar drar ner trovärdig-heten (Thurén, 2005). Likaså betonar Harris (2010) att dålig grammatik och felstavade ord är indikatorer för bristande trovärdighet. Källkritik är en metod att bedöma sanningshalten i olika påståenden om verkligheten. En källa är helt enkelt ursprunget till dessa påståenden. Men det är viktigt att vara med-veten om att källkritiken inte är någon osviklig metod, ingen kungsväg till sanningen.