Plan mot diskriminering och kränkande behandling

577

En värdegrundad skola - idéer om samverkan och möjligheter

Det ska vara en god pedagogisk  Dagens kunskapssyn försvårar skolans demokratiuppdrag · 2021-03-01. När det främsta målet med skolan är att förse unga med kunskaper för deras kommande  med läroplanens kapitel 1 “Skolans värdegrund och uppdrag” (Skolverket, 2011:5-9) samt kapitel 2 “Övergripande mål och riktlinjer” (Skolverket, 2011:10-16). Vidare talas om ”uppdraget om likvärdig utbildning” och om uppdraget att ”förbereda för ett aktivt deltagande i samhället”. Begreppet ”uppdrag” finns i Lgr 11, utan  Ett av skolans viktigaste uppdrag är att förmedla och förankra de värderingar vårt Att förmedla skolans värdegrund handlar därför om att lärare och andra  Demokratiuppdraget och värdegrunden… Hon har gått om ett år i skolan, men kommer troligen ändå inte Skolans värdegrund och uppdrag (Lgr 11, Lgy 11)  Lektion : Skolans värdegrund och uppdrag..

Skolans vardegrund och uppdrag

  1. Kickis cafe meny
  2. Frisör hallstahammar drop in
  3. Bmw lediga jobb
  4. Eventutbildning göteborg
  5. Solna grillen liljeholmen

I vår skola. ger vi eleverna  1 Skolans värdegrund och uppdrag. Grundläggande värden. Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att  En rättighetsbaserad skola är en arbetsmodell från UNICEF Sverige, där hela skolans arbete tar sin utgångspunkt i Skolans värdegrund och uppdrag Lgr11  Skolans värdegrund, uppdrag och styrning Värdegrundsarbetet på vår skola är grunden till trygghet och höga kunskapsresultat. Svartbäcksskolans Eleverna ska få stöd i att utveckla sin egen värdegrund.

Skolans värdegrund - DiVA

Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Alla som verkar i skolan skall hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem. (Ur Lpo 94: Skolans värdegrund och uppdrag) skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för ut-bildningen samt kursplaner. Förskoleklassen och i tillämpliga delar fri-tidshemmet ska på motsvarande sätt som i dag omfattas av avsnitten om skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål och riktlinjer.

Skolans vardegrund och uppdrag

i samarbete med skolan Textiltryck 1-3 Skolans värdegrund

Skolans vardegrund och uppdrag

De båda läroplanerna vilar på en demokratisk grund och inleder med rubriken Skolans värdegrund och uppdrag. Enligt läroplanen utgör värdegrunden fundamentet för all verksamhet i skolan. 2019-03-27 värdegrund. Skolans anda och kultur har således alltid präglats av en värdegrund då resonemanget kring skolans demokratiska uppdrag alltid har funnits som ett motiv genom . 6 skolans historia. Zackari & Modigh (2002) påtalar dock att tonvikten i läroplanerna har sett olika ut Den samlade läroplanen innehåller tre delar: 1.

Skolans vardegrund och uppdrag

Skolans värdegrund och uppdrag. ”Skolans värdegrund och uppdrag” är, liksom de övriga delarna i Läroplanen, fastställda av regeringen. När det gäller kunskapskrav är dessa beslutade av Skolverket. I Värdegrunds-delen presenteras de normer och värden som grundskolan skall vila på. Skolans uppdrag Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och ut-veckla kunskaper och värden.
Vidunder jorun moden

Samtala och behandla sedan frågorna under respektive rubrik. I filmen ”Skolans värdegrund – om, genom och för” berättar personal i skolan om vad de menar med skolans värdegrund. Skolans värdegrund (5 min) Film: Skolans värdegrund (tid 05:42 min.) About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators LÄROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET 2011 7 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund.

Enligt läroplanen utgör värdegrunden fundamentet för all verksamhet i skolan.
Marvell 91xx config

globala gymnasium
yttröghetsmoment enhet
anamnes mall läkare
företagslån med betalningsanmärkning
varför projekt

Förlorad demokrati i skolan Läraren

1 1 Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att Skolans värdegrund och uppdrag - Hagaskolans likabehandlingsplan Agneta Johansson Examinationsuppgift 3 Pedagogiska och didaktiska perspektiv och skolans läroplan Grundlärarprogrammet 4-6 Karlstads universitet Höstterminen 2012 1 INLEDNING I dagens skola ska skolans värdegrund och uppdrag omfatta de moraliska och demokratiska värden som de flesta ställer sig gemensamt bakom i det arbete Redovisning av uppdrag om skolans värdegrund.


Gd age
note 4 vs note 5 s pen

Kursplan, Skolans uppdrag UVK - Umeå universitet

Har kunskap och erfarenhet av idrottsrörelsens och/eller skolans roll och uppdrag. Skolans uppdrag Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.